strona główna

Kiedy butle z gazem mogą być niebezpieczne

 

Ocena bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwo gazowe na terenie powiatu kluczborskiego była jednym z tematów ostatniego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wynika z niej, ze sieć gazowa w naszym powiecie jest bezpieczna. Zagrożeniem są używane niezgodnie z przepisami butle gazowe.

Warto wiedzieć, że sieć gazowa niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia w powiecie kluczborskim wynosi ogółem 217,7 km, odbiorców gazu jest 10,1 tys., roczne zużycie gazu sieciowego osiąga 3,9hm sześć., a na jednego mieszkańca 56,5 m sześć. gazu, połączeń do budynków mieszkalnych jest 2 599.

 

Ze wszystkich miejscowości, które zasilane są w gaz przez Rozdzielnię Gazu w Kluczborku najlepsze zabezpieczenie ma Kluczbork. Tutaj możliwość awarii jest równa zeru. Na terenie obsługiwanym przez Rozdzielnię Gazu w Kluczborku (powiaty namysłowski i kluczborski) wszystkie stacje redukcyjno – pomiarowe II stopnia w ilości 19 szt. wymienione zostały na nowe - mają najwyżej 5-6 lat. Jedynie w Namysłowie jest jedna starsza, która w roku bieżącym zostanie wymieniona. Trwałość takiej stacji to kilkadziesiąt lat.


Większym zagrożeniem dla sieci gazowej w opinii obecnego na spotkaniu przedstawiciela Rozdzielni bywają wykonawcy prac ziemnych, podczas których dochodzi do uszkodzeń.

Natomiast wybuchy gazu, o których słychać w mediach najczęściej spowodowane są przez butle gazowe – gaz propan butan. Dlatego mieszkańcy powinni pamiętać: w myśl obowiązujących przepisów - jeżeli do budynku jest doprowadzony gaz z sieci miejskiej, to w takim budynku nie może być butli gazowych. Główne niebezpieczeństwo obecności gazu sieciowego i butli z gazem w jednym budynku ma miejsce w przypadku wystąpienia np. pożaru. W takiej sytuacji odcina się dopływ gazu z sieci. Natomiast butla stanowi zagrożenie, bo może dojść do eksplozji.
Poza tym, propan butan i gaz ziemny mają inny ciężar właściwy. Ten ostatni jest lżejszy od powietrza, rozprzestrzenia się do góry, natomiast propan butan w przypadku rozszczelnienia zalega w piwnicach, studzienkach i w takiej sytuacji nie można prowadzić skutecznej akcji gaśniczej.


Kierownik Rozdzielni Gazu w Kluczborku zauważył, że mimo zakazanego przepisami używaniu butli w budynku zasilanym gazem sieciowym, nie ma skutecznego narzędzia, aby w przypadku stwierdzenia takiej nieprawidłowości, skutecznie egzekwować przestrzeganie tego zakazu.

 

Oprac. Monika Kluf


(na podstawie informacji przygotowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia)
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku