strona główna

V Powiatowe Forum Edukacyjne

„Jak szkoła wychowuje? Wychowanie ku wartościom” - pod takim hasłem 3 kwietnia odbyło się tegoroczne, V Powiatowe Forum Edukacyjne w Kluczborku. W spotkaniu, organizowanym  przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, pod patronatem Wojewódzkiego Kuratorium Oświaty w Opolu, Starosty Kluczborskiego oraz Burmistrza Kluczborka, wzięli udział nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni, doradcy metodyczni, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

Podczas forum odbyły się prelekcje oraz zajęcia warsztatowe poświęcone nauczaniu wartości, szkole jako miejscu wpływów społecznych, programom wychowawczym związanym z powszechnie uznanymi wartościami, postrzeganiem autorytetu w szkole.

Wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzili:
- Elżbieta Olszewska - dyrektor programowy Fundacji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
- Iwona Piotrowska - psycholog Centrum Medycznego w Warszawie, trener i koordynator programu „Żywe wartości”,
- Mirosława Motyka - trener Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,
- Tomasz Grzyb - psycholog społeczny Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu.


Powiatowe Forum Edukacyjne organizowane jest już od pięciu lat. Każdego roku poświęcone jest innej problematyce dotyczącej szeroko pojętej edukacji. Służy wymianie informacji, pomysłów, inspiracji i doświadczeń w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli.


 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku