strona główna

Zapraszamy na Forum Kobiet


Już w czwartek, 4 listopada o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego rozpocznie się V Forum Kluczborskich Kobiet. Organizują je Panie ze Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego Kobietom - Mammograf i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kluczborku. Zapraszają do udziału w Forum wszystkie kobiety, kandydujące w wyborach samorządowych, z wszystkich opcji politycznych.

Tematem Forum będzie rola samorządu terytorialnego w zakresie opieki zdrowotnej. Kobiety - kandydatki z wystąpienia starosty kluczborskiego dowiedzą się więcej na temat organizacji opieki zdrowotnej w powiecie, a także na temat kondycji szpitala powiatowego. Powiedzą o swoich oczekiwaniach i planach w tym zakresie. Szefowie gmin powiatu kluczborskiego opowiedzą o realizowanych tam programach profilaktycznych dla kobiet. Będzie też mowa o roli Sanepidu w profilaktyce chorób nowotworowych. W Forum weźmie też udział Violetta Porowska, szefowa spółki, która do 2012 r. ma w Kluczborku otworzyć nowoczesny szpital neurochirurgiczno – ortopedyczny. Opowie o tej nowej działalności.

A oto tematy wystąpień na Forum z cyklu "ABC zdrowego trybu życia":

- Rola samorządu terytorialnego w zakresie opieki zdrowotnej - Piotr Pośpiech, starosta kluczborski;
- Plany otwarcia w Kluczborku nowoczesnego centrum leczenia kręgosłupa - Violetta Porowska, prezes firmy Vital Medic;
- Działania samorządu Gminy Kluczbork na rzecz programów profilaktyki zdrowotnej - Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka;
- Działania Samorządu Gminy Wołczyn na rzecz profilaktyki zdrowotnej – Jan Leszek Wiącek, burmistrz Wołczyna;
- Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w profilaktyce chorób nowotworowych - Ewa Stala, PSSE w Kluczborku.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: starosta kluczborski, oraz burmistrzowie Kluczborka i Wołczyna.


 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku