strona główna

Wielkie święto niepełnosprawnych

 

28 sierpnia w Kluczborku osoby niepełnosprawne zaprezentowały swoje talenty na Festiwalu Niezwykłości. W hali OSiR-u odbyła się także konferencja „Razem ku wspólnej Europie”- prawa osób niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nadzieja", a patronatem objęli ją: kluczborscy posłowie - Andrzej Buła i Stanisław Rakoczy, Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech i Jarosław Kielar - Burmistrz Kluczborka. Przy okazji imprezy świętowano 10-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku.

Honorowymi gośćmi festiwalu i konferencji byli: Minister Pracy i Polityki Społecznej - Jolanta Fedak, Wojciech Skiba - Prezes PFRON, Marek Plura - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. osób niepełnosprawnych, Sławomir Piechota - Przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 

Podczas konferencji Minister Jolanta Fedak podkreśliła zaangażowanie rządu w pracach, a szczególnie działalności legislacyjnej, mającej ułatwić efektywne wykorzystywanie środków na realizację zadań przez organy powołane do działalności na rzecz osób niepełnosprawne. Sławomir Piechota (sam niepełnosprawny, porusza się na wózku inwalidzkim) zwrócił uwagę na dyskryminację osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Mówił m.in. o trudnościach w znalezieniu zatrudnienia i braku możliwości uczestniczenia w życiu społecznym - niedostosowane lokale wyborcze, obiekty użyteczności publicznej pełne barier. Zauważył, że istnieje konieczność ukierunkowania Parlamentu na przyjęcie ustawy antydyskryminacyjnej.
Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech wraz z Burmistrzem Kluczborka zaprezentowali działania podległych jednostek na rzecz osób niepełnosprawnych. Entuzjastycznie przyjęto przedstawiony przez Starostę pomysł utworzenia ośrodka przy ul. Sienkiewicza, w którym znalazłyby miejsce wszystkie instytucje realizujące zadania dot. osób niepełnosprawnych. Starosta zaprezentował wizualizację budynku i omówił jego zagospodarowanie w przyszłości.
W konferencji oraz Festiwalu uczestniczyli także przedstawiciele ośrodka opieki społecznej "Lebenshilfe" z partnerskiego powiatu Bad Duerkheim. Goście zaprezentowali formy wsparcie oferowane przez władze rządowe i samorządowe dla niepełnosprawnych obywateli Niemiec.

W Festiwalu Niezwykłości udział wzięło 25 placówek – Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, integracyjnych placówek oświatowych. Impreza miała charakter ponad wojewódzki, a nawet międzynarodowy, z uwagi na udział gości z Niemiec.
Jednostki miały możliwość zaprezentowania dorobku twórczego oraz możliwości artystycznych i wokalnych swoich podopiecznych. W trakcie Festiwalu przeprowadzona konkurs na najpiękniejszą wystawianą pracę oraz występ artystyczny.
Wszystkie prace uzyskały wysoką ocenę jury, wszyscy w tym dniu zdobyli pierwszą nagrodę. Nagrody ufundowane zostały ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia.
 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku