strona główna

24.04.2018

IX Festiwal Przedsiębiorczości

 

W dniu 17 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku odbył się IX Festiwal Przedsiębiorczości, pod patronatem Piotra Pośpiecha Starosty Kluczborskiego.

 


Celem Festiwalu była m.in. pomoc młodemu człowiekowi w usamodzielnieniu się, a zwłaszcza znalezieniu się na rynku pracy poprzez wykształcenie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej m.in. aktywizacja, umiejętność planowania kariery zawodowej, autoprezentacja, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i zwiększenie wiedzy ekonomicznej.
W IX Festiwalu Przedsiębiorczości uczestniczyło 6 konkursowych zespołów, uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy ze szkół i placówek oświatowych z Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się również przedstawiciele lokalnych pracodawców. Uczniowie biorący udział w IX Festiwalu Przedsiębiorczości mogli zaprezentować swoje działania w zakresie rozwijania innowacyjnych postaw przedsiębiorczych w trzech etapach. I etap obejmował - prezentację pomysłu i stoiska innowacyjnej firmy, którą chcieliby założyć uczniowie, II etap pozwolił wykazać się wiedzą i umiejętnościami ekonomiczno-finansowymi, a III etap to rywalizacja w grze edukacyjnej związanej z umiejętnościami poruszania się w świecie finansów.

 


Uczniowie prezentowali bardzo ciekawe pomysły na firmę m.in. sklep ze zdrową żywnością, całodobowe opiekunki do dzieci, nowoczesne oprogramowanie, studio fotograficzne, produkcję zdrowej żywności, pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych dla dzieci. Najciekawszy pomysł na firmę, w ocenie komisji konkursowej przedstawił Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - CKU w Kluczborku, prezentując firmę oferującą modernizację maszyny celem adaptacji nowo przyjętych pracowników do firmy. Największą wiedzą i umiejętnościami ekonomiczno-finansowymi wykazała się uczennica Oliwia Lechkun (ZSP Nr 2-CKU w Kluczborku), zajmując I miejsce, II miejsce zajęła Katarzyna Smyrek (ZSP Nr 1 w Kluczborku), III miejsce – Anna Skibińska (ZSZ w Oleśnie).


Podsumowując wszystkie trzy etapy IX Festiwalu Przedsiębiorczości zwycięzcą okazał się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - CKU w Kluczborku, II miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce, a III miejsce – Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku.


Wszystkie 3 etapy Festiwalu były osobno punktowane, a o ostatecznym zwycięstwie szkoły zadecydowała ogólna suma punktów uzyskana z trzech etapów. Pierwsze trzy miejsca zdobyte przez uczniów w każdym etapie oraz 3 nagrody główne dla najlepszych szkół zostały ufundowane przez Fundację Banku Zachodniego WBK Grupa Santander.

 

 


Jako organizatorzy IX Festiwalu Przedsiębiorczości dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji tego Festiwalu, a w szczególności Panu Piotrowi Pośpiechowi – Staroście Kluczborskiemu, za objęcie Honorowym Patronatem IX Festiwalu Przedsiębiorczości, Panu Robertowi Podgórniak - dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Wołczynie, oddział w Kluczborku, Panu Dariuszowi Mazurczakowi – dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Panu Adamowi Koj - kierownikowi Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Pani Jadwidze Kostorz – kierownikowi Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kluczborku, Pani Elżbiecie Gabryś – dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, Pani Sabinie Namyślik – specjaliście Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Państwu Ewie i Beniaminowi Godyla – właścicielom Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Kłos” oraz Pałacu w Pawłowicach.
 

Oprac. ZSP nr 1 w Kluczborku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku