strona główna

10.09.2018

Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"

 

Powiat Opolskiw partnerstwie z Województwem Opolskim, Miastem Opole, Powiatem Brzeskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Kluczborskim, Powiatem Krapkowickim, Powiatem Namysłowskim, Powiatem Nyskim, Powiatem Oleskim, Powiatem Prudnickim oraz Powiatem Strzeleckim w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje
w infrastrukturę społeczną Działania 10.3 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

szczegóły:

E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku