strona główna

Powiat będzie współpracował z Czechami

 

29 listopada na sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie podjęli decyzję o przystąpieniu powiatu kluczborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad (SGPEP).

W posiedzeniu uczestniczył Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki, będący jednocześnie Prezesem SGPEP. Podczas krótkiego wystąpienia przybliżył radnym zasady funkcjonowania oraz specyfikę działalności Stowarzyszenia. Przedstawił też możliwości pozyskiwania środków z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej.
Przystąpienie powiatu kluczborskiego do SGPEP pozwoli na nawiązanie współpracy z regionami po czeskiej stronie Euroregionu, a tym samym realizację wspólnych projektów w zakresie rozwoju gospodarczego, oświaty, nauki, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, wymiany młodzieży, turystyki, sportu i rekreacji.

SGPEP w okresie 2007-2013 będzie brać udział w zarządzaniu i wdrażaniu unijnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Dziedziny wsparcia 3.3 Funduszu Mikroprojektów. Zakres tej dziedziny obejmuje wzmacnianie kontaktów pomiędzy mieszkańcami i instytucjami świadczącymi usługi publiczne poprzez realizację najmniejszych projektów programu.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku