strona główna

Europosłanka chwali „Ekonomik”
 

Lida Geringer de Oedenberg kwestor w Prezydium Parlamentu Europejskiego tak oto wypowiada się o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych nr 1 w Kluczborku.


"Moją uwagę zwrócił funkcjonujący w tej placówce Szkolny Klub Europejski, którego opiekunem i koordynatorem działań jest pan Przemysław Ziółkowski. Pedagog ten jest nie tylko osobą kompetentną i posiadającą dużą wiedzę na temat Unii Europejskiej, ale – co równie ważne – potrafi „zarażać” swym entuzjazmem.

Od wielu lat współpracuję z Klubem dając patronat i fundując nagrody na organizowany pod okiem Pana Przemysława Ziółkowskiego Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Laureaci konkursu już niejednokrotnie – w nagrodę – odwiedzili Parlament Europejski podczas wizyt studyjnych.

Cieszy mnie szczególnie, że kluczborska młodzież z powodzeniem uczestniczyła w programie Parlamentu Europejskiego „Euroscola” w 2010 r., kiedy to uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie jako jedyna – wśród 22 szkół z całej Unii Europejskiej – reprezentowali Polskę.
Działania podejmowane przez szkołę mające na celu poszerzenie wiedzy o Unii Europejskiej jak widać przynoszą znakomite efekty.

Gratulując niekwestionowanych osiągnięć na tym polu nasza europosłanka zaprasza na spotkanie 16 kwietnia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących z uczniami kluczborskich szkół ponadgimnazjalnych i ich nauczycielami. Spotkanie przygotowuje pan Janusz Andrasz w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Mickiewicza."


A oto wyniki ostatniego, V Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego – Lidii Geringer de Oedenberg, który odbył się 17 marca 2011 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.
1. Martin Czyrnia – 25 pkt. (ZSEiO Olesno) – po dogrywce!!!
2. Izabela Wiśniewska – 25 pkt. (ZSP nr 1w Kluczborku)
3.Patrycja Głąb – 24 pkt. ((ZSP nr 1 Praszka)

W konkursie wzięło udział dwudziestu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kluczborskiego i oleskiego.
Przewodniczący Komisji – mgr inż. Przemysław Ziółkowski
Członkowie Komisji - mgr Jolanta Skrzyszewska
uczennica Martyna Sowieja

Do Brukseli w nagrodę za I miejsce do Strasburga pojedzie Martin Czyrnia, ze względu na to, że po dogrywce Izabelę Wiśniewską od pierwszego miejsca dzielił tylko jeden punkt, pani europoseł laureatkę II miejsca zaprosiła do Brukseli, zaproszenie w dowód uznania za promowanie wiedzy o Unii Europejskiej do Brukseli został zaproszony również Przemysław Ziółkowski.

 


 

Na zdjęciu: laureaci, opiekunowie i organizator konkursu Przemysław Ziółkowski
 

Monika Kluf

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku