strona główna

E-kluczborcz@nk@

 

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf" zostało nagrodzone przez Komisję Konkursową IV Edycji Konkursu Grantowego zorganizowanego przez Fundację OŚKa w ramach Programu Wspierania Polskich Organizacji, Inicjatyw i Grup Kobiecych "Fundusz dla Kobiet" w roku 2007 za wniosek pt. "E- kluczborcz@nk@" promujący dostęp kobiet do najnowszych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz upowszechniający wśród kobiet korzystanie z technologii określonych angielskim skrótem ICT (tj. Information & Communication Technologies).

Więcej informacji:
www.oska.org.pl

Projekt "E-kluczborcz@nk@" zakłada przeprowadzenie dla 30 kobiet bezpłatnego kursu oraz bezpłatnych konsultacji i ćwiczeń w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Zajęcia kursu będą prowadzone przez mgr Halinę Radwańską w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej-Curie w okresie od listopada 2007r. do stycznia 2008 (raz w tygodniu - środa lub czwartek) w godzinach 14.20 - 16.20; konsultacje i ćwiczenia będą prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia w Kluczborku, Rynek 1 (Ratusz I piętro).

Każda z uczestniczek będzie miała do dyspozycji samodzielne stanowisko komputerowe, a tempo kursu będzie dostosowane do predyspozycji kursantek. Uczestniczki otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.

UWAGA!!!

Rekrutacja na kurs zostanie przeprowadzona w siedzibie Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego "Kobietom Mammograf" w Kluczborku, Rynek 1 /Ratusz I p./ w terminach: 29.10.2007 r. w godzinach 16.00-17.00 i 30.10.2007 r. w godzinach 16.00-17.00. Jedynym kryterium decydującym o przyjęciu na kurs jest kolejność zgłoszeń.
 

Autorkami projektu "E-kluczborcz@nk@" są: Dobromiła Szymaniak i Ewa Zgadzaj-Martyniuk (Stowarzyszenie „Kobietom - Mammograf”) oraz Marta Zamorowska (Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kluczborku).


Więcej informacji:
http://kobietommammograf.webpark.pl
 

 

Fotografia w zapowiedzi - źródło: GettyImages

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku