strona główna

 

 

Festyn w rocznicę obrony województwa

 

8 czerwca mieszkańcy powiatu i samorz±dowcy ¶więtowali 10. rocznicę obrony województwa opolskiego. Na Stadionie Miejskim w Kluczborku odbył się z tej okazji wielki festyn "Dzień Opolskiego - Festyn Samorz±dów", w którego organizację wł±czyły się wszystkie gminy powiatu kluczborskiego. Gospodarzem imprezy było Starostwo Powiatowe i Gmina Kluczbork.

Sze¶ć drużyn stanęło do rywalizacji w Wielkim Turniej Samorz±dów o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego. Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Urz±d Miejski w Byczynie, Urz±d Gminy w Lasowicach Wielkich, Urz±d Miejski w Kluczborku, Urz±d Miejski w Wołczynie oraz Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku. Rozegrano sze¶ć konkurencji: turniej piłki nożnej, konkurs podnoszenia 17,5 kg ciężarka, sztafetę wahadłow± 4x50 m, konkurencję dla "szefów" oraz przeci±ganie liny.

 

Okazały puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Opolskiego - Józefa Sebestę zdobyli kluczborscy policjanci.

Ostateczna klasyfikacja:

1. Komenda Powiatowe Policji w Kluczborku,

2. Urz±d Gminy w Lasowicach Wielkich,

3. Urz±d Miejski w Wołczynie,

4. Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

5. Urz±d Miejski w Kluczborku,

6. Urz±d Miejski w Byczynie.

 

                 

 

Wiele emocji wzbudził konkurs podnoszenia ciężarka, którego zwycięzca miał otrzymać tytuł następcy "Pudziana". Po pięknej walce triumfował Mieczysław Zaleciński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarz±dzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku, który dĄwign±ł ciężarek aż 99 razy, co daje w sumie ciężar 1732,5 kg. Widowiskowa była także konkurencja dla "szefów", która polegała na jak najszybszym wbiciu młotkiem gwoĄdzia w drewniany pieniek. Tutaj bezkonkurencyjny okazał się Wójt Lasowic Wielkich - Daniel Gagat, któremu wbicie kilkunastocentymetrowego gwoĄdzia zajęło tylko 4 sekundy.

Konkurencje sportowe przeplatane były występami artystycznymi przygotowanymi przez o¶rodki kultury. Każda z gmin zaprezentowała dwudziestominutowy blok estradowy. Imprezę zakończył występ gwiazdy wieczoru - Zespołu Buraky, złożonego z wołczyńskich samorz±dowców. Gminy podczas festynu wystawiły swoje stoiska, na których można było otrzymać materiały promocyjne i okoliczno¶ciowe baloniki.

Na pocz±tku imprezy Starosta Kluczborski Piotr Po¶piech oraz Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar pogratulowali Ginterowi Jędrsczokowi - byłemu Burmistrzowi Kluczborka, otrzymania odznaki  honorowej "Za zasługi dla Województwa Opolskiego" (6 czerwca Marszałek Województwa Opolskiego uhonorował ni± ponad 100 osób  i instytucji najbardziej zasłużonych w obronie Opolszczyzny). Laureat otrzymał pami±tkowy list gratulacyjny.

Starosta Kluczborski podczas festynu wręczył dwie Nagrody Starosty za osi±gnięcia w dziedzinie sportu za 2007 rok. Pierwsz± otrzymał Robert Płaczkowski - trener - za uzyskanie awansu do III Ligii I drużyny seniorów MKS Kluczbork oraz za popularyzowanie sportu w powiecie kluczborskim. Drug± Kazimierz Siudyła – działacz sportowy – za organizację turniejów tenisowych, popularyzację sportu i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu w¶ród mieszkańców naszego powiatu.
 

W przeddzień imprezy w Kluczborku – 7 czerwca – rocznicę obrony Opolszczyzny ¶więtowali mieszkańcy Opola. Zorganizowano uroczyst± sesję Sejmiku Województwa Opolskiego, konferencję pokazuj±c±, gdzie po 10 latach funkcjonowania w nowych warunkach jest dzi¶ Opolskie, mszę w opolskiej Katedrze w intencji regionu, festyny dla mieszkańców, wielki bal i kilka innych imprez towarzysz±cych.

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku