strona główna

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w Kluczborku

16 października w kluczborskiej hali OSiR-u odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości ponad 300 pracowników oświaty z całej Opolszczyzny zostało uhonorowanych medalami, nagrodami i wyróżnieniami. Wręczono 207 medali Komisji Edukacji Narodowej, 13 nagród Ministra Edukacji Narodowej, 37 nagród Opolskiego Kuratora Oświaty, 8 nagród Starosty Kluczborskiego i 22 nagrody Burmistrza Miasta Kluczborka.

Uroczystość – prowadzona przez pracowników Kuratorium Oświaty w Opolu rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem hymnu polskiego. Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech oraz Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar powitali zaproszonych gości: dr Teresę Serafin – Naczelnika Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych w MEN, Ryszarda Wilczyńskiego – Wojewodę Opolskiego, Teresę Karol – Wicemarszałka Województwa Opolskiego, ks. dr Krzysztofa Matyska – Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wojciecha Małeckiego – dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, Wandę Sobiborowicz – prezesa Zarządu Okręgu Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Piotra Pakosza – przewodniczącego Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego oraz wszystkich nagradzanych nauczycieli, a na ręce Haliny Bilik – Opolskiego Kuratora Oświaty złożyli życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Specjalne wyróżnienie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oddziału Opole otrzymał matematyk kluczborskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Piotr Pawlikowski. Część oficjalną uroczystości uświetnił występ chóru Gospel oraz Singer Studio Magdy Dureckiej z Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku a także mini-koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kluczborku.

Nagrody Starosty Kluczborskiego otrzymali:
1. Anna Dzierżan – dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
2. Tadeusz Michałkiewicz - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku
3. Wiesław Solarewicz - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
4. Katarzyna Juranek – Mazurczak – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
5. Małgorzata Dybka – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku
6. Urszula Szczepanik – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku
7. Sławomir Tetelmajer – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku
8. Piotr Czaja – nauczyciel w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku
 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku