strona główna

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

 

14 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza w Kluczborku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech wręczył nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom ze szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od wniesienia sztandaru i odśpiewania hymnu narodowego. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny Rady Powiatu w Kluczborku, nauczyciele ZSO, nauczyciele nagrodzeni przez Starostę Kluczborskiego oraz uczniowie klas pierwszych gimnazjum i liceum z ZSO. To właśnie oni byli bohaterami pierwszej części akademii ślubując przed sztandarem swoją lojalność wobec szkoły i gotowość do nauki.

 

 

Nauczyciele uhonorowani nagrodami Starosty Kluczborskiego:
1. Barbara Tarocińska – Nauczycielka w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku
2. Justyna Gembara – Doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
3. Elżbieta Szaran – Doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
4. Iwona Szczepanowska – Nauczycielka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU w Kluczborku
5. Kazimierz Siudyła – Nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku
6. Krystyna Kosek – Nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku
7. Katarzyna Rakoczy - Nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku
8. Jarosław Cirko – Wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku
9. Dariusz Kowalik – Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku
10. Halina Frąsiak-Czumałowska – Nauczycielka w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku
11. Barbara Kędzia – Nauczycielka w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
12. Anna Ryńca – Pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku
13. Danuta Marciniak – Wicedyrektor w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku
14. Joanna Kulczyńska-Kamińska – Nauczycielka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku
15. Ewa Sygulla – Dyrektor w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Nagrody Dyrektora Szkoły wręczył także gospodarz spotkania – Mariusz Kaczmarski - wśród wyróżnionych znaleźli się nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły. Część nieoficjalną spotkania poprowadziła nauczycielka Mariola Sitnik, która wraz z młodzieżą przygotowała efektowne muzyczno-słowne przedstawienie.

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku