strona główna

Nowi dyrektorzy szkół i placówek oświatowych


Od 1 września funkcje dyrektorów pięciu placówek oświatowych powiatu kluczborskiego objęli nowi ludzie. Wszyscy mają dużo pomysłów i zapału oraz własną wizję.

Pod nowym kierownictwem od roku szkolnego 2007/2008 będą działały: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zespół Szkół Licealno-Technicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W drodze przeprowadzonych konkursów fotele dyrektorskie zajęli:

- mgr Krystyna Napp-Marczinska – nowy dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku. Od 2002 r. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora SOSW. Doskonale zna potrzeby uczniów i wychowanków Ośrodka oraz oczekiwania ich rodziców. Chciałaby, aby placówka była oparta na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także na zaangażowaniu uczniów, rodziców i pracowników, w kształtowaniu jej jako lidera w przygotowaniu dzieci do kolejnych etapów edukacji oraz przyszłego, samodzielnego życia.

- mgr Piotr Sitnik - nowy dyrektor Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. W oświacie pracuje od 1988. W tym czasie przeszedł wszystkie szczeble pracy w placówkach oświatowych. Od 2000 r. pracuje w ZSL-T, bardzo dobrze zna szkołę – jej mocne strony, jak również problemy, z którymi się placówka boryka. Jest człowiekiem odpowiedzialnym, operatywnym, komunikatywnym.

- mgr Ewa Sygulla – nowy dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku od 1 września 2007 r. W oświacie pracuje od 1988 r. a od 2003 rozpoczęła pracę w ZSP Nr 1 w Kluczborku. Chciałaby, aby szkoła była miejscem, w którym uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę i umiejętności, dzięki czemu uzyskują pewność siebie, nauczyciele czerpią satysfakcję z wykonywanych zadań, jednocześnie pracując nad tym, aby coraz lepiej uczyć i wychowywać, a rodzice uczestniczą w życiu szkoły.

- mgr inż. Mirosław Żuraw – nowy dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU w Kluczborku. W szkolnictwie pracuje od 1986 r. Przeszedł wszystkie szczeble pracy od nauczyciela warsztatów szkolnych, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, kierownika szkolenia praktycznego aż do wicedyrektora w 2005 r. Zapowiada, że od września nie będzie wprowadzał większych zmian. Nie będzie zmieniać tego, co dobre, lecz będzie to pielęgnował i rozwijał.

- mgr Anita Kieslich – nowy dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku. Od 2002 r. zajmowała stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych. Chciałaby, aby placówka była nastawiona na wyrównywanie szans i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. Będzie inicjować działania na rzecz lokalnej profilaktyki środowiskowej. Istotnym zadaniem Poradni ma być stały kontakt ze szkołami, zwiększający „dostępność” pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Po przeprowadzonych konkursach, w dwóch jednostkach pozostali dotychczasowi dyrektorzy:

- funkcję dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2007 r. oraz od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. (po konkursie) pełni mgr Tadeusz Michałkiewicz.
- funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bogdańczowicach od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2007 r. oraz od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. pełni mgr Jan Sadowski.

Konkursy nie dotyczyły osób, które kontynuują pracę na stanowiskach dyrektorów w trzech jednostkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Są to:

- mgr Mariusz Kaczmarski - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku od 1 lutego 2003 r. do 31 stycznia 2008 r.
- mgr Anna Dzierżan - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku od 1 lutego 2004 r. do 31 stycznia 2009 r.
- mgr Wiesław Solarewicz - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r.
 

fot. zapowiedzi - źródło: GettyImages

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku