strona główna

23.08.2019

Nominacje dla nowych dyrektorów, podziękowania dla doradców


Podczas corocznej narady dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kluczborski w imieniu Zarządu Powiatu w Kluczborku, Starosta Mirosław Birecki i Wicestarosta Rafał Neugebauer, powierzyli na pięcioletni okres stanowisko dyrektora trzem osobom, które wygrały konkursy:
- Annie Dzierżan - dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
- Krystynie Błażewskiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,
- Wiesławowi Solarewiczowi - dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku.

 

Pod nowym kierownictwem od roku szkolnego 2019/2020 będzie działał Zespół Szkół Ogólnokształcących, w dwóch pozostałych placówkach konkursy wygrali dotychczasowi dyrektorzy.

 

 

 

 


Starosta i wicestarosta podziękowali także nauczycielom – doradcom metodycznym zatrudnionym w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku za niesienie pomocy merytorycznej nauczycielom szkół i placówek oświatowych z Powiatu Kluczborskiego oraz z powiatów i gmin współpracujących z PODN w Kluczborku w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 


Przypomnijmy, że 16 nauczycieli pełniło przez ostatnie 2 lata zadania doradcy metodycznego. Byli to: Dorota Błaszkiewicz – wychowanie przedszkolne, Krystyna Błażewska - język niemiecki i język mniejszości narodowych, Aleksandra Bobrowska- doradztwo zawodowe, Agnieszka Grabas – matematyka, Beata Herian - wychowanie i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, Dariusz Jaśkiewicz - wychowanie fizyczne, Ewa Kisiel-Hys – przedmioty artystyczne, Patrycja Kozera – język angielski, Beata Kwiatoń-Czernik - historia i wiedza o społeczeństwie, Aneta Matląg-Konieczna - edukacja dla bezpieczeństwa i działań opiekuńczych, Lidia Mucha – język polski, Krzysztof Stępień – informatyka i technika, Iwona Szczepanowska - geografia, biologia i przyroda, Jolanta Turczyńska-Śpiewak – przedmioty zawodowe, Zofia Wietrzyk – edukacja wczesnoszkolna, Alicja Wojtaszczyk - chemia i bibliotekoznawstwo. Ich powierzenia wygasają z dniem 31 sierpnia 2019 r.


Zgodnie z nowymi przepisami od nowego roku szkolnego to kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca metodyczny ma być zatrudniony, będzie powierzał zadania doradcy metodycznego nauczycielom.
 

Naradę przygotował Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku.


 

Oprac. AMT/BŁ
 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku