strona główna

10.10.2017

ZSP nr 2 wyróżniona przez fundację DKMS

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 otrzymał od fundacji certyfikat "Szkoła z życiem. Szkoła od lat jest zaangażowana w akcje rejestracji dawców szpiku, a jeden z nauczycieli Krzysztof Kachel jest dwukrotnym dawcą szpiku i tą ideą zaraża młodzież.

 

 

 

Szkoła, aby otrzymać Certyfikat "Szkoły z Życiem", musiała wykazać się następującymi aktywnościami:

  1. Zakończenie z sukcesem akcji #KOMÓRKOMANIA realizującej właściwe postawy społeczne związane z promocją zdrowia i ratowaniem życia Pacjentów dotkniętych nowotworami krwi.

  2. Zaangażowanie do akcji wszystkich członków szkolnej społeczności, wspierając tym samym rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

  3. Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej #KOMÓRKOMANIA, korzystając z udostępnionych przez Fundację DKMS materiałów edukacyjnych, które sprzyjają rozwojowi społeczno-emocjonalnemu uczniów i kształtują ich prawidłowe postawy społeczne.

  4. Przeprowadzenie przez uczniów akcji promocyjnej za pomocą telefonów komórkowych podczas trwania #KOMÓRKOMANII, promując tym samym innowacyjność i kreatywność wobec działań podejmowanych przez uczestników.

  5. Zorganizowanie prelekcji dotyczącej dawstwa szpiku w minimum jednej innej placówce oświatowej (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), promując tym samym promocję zdrowia i życia wobec społeczności lokalnej oraz budując sieć szkół promujących prospołeczne inicjatywy.

  6. Zorganizowanie akcji rejestracji potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych w ramach finału akcji #KOMÓRKOMANIA, dając uczniom możliwość ich angażu w pracę wolontarystyczną.

 

Oprac.: Jolanta Michalewska

Foto: Nowa Trybuna Opolska

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku