strona główna

Motocykliści przetestowali „schetynówki”

 

Konkretnie to piąta i szósta droga, których remont jest finansowany w połowie z budżetu powiatu, w połowie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Obydwie znajdują się w gminie Lasowice Wielkie. W poniedziałek zostały oficjalnie otwarte.

Pierwsza z dróg – o długości 6 km została wyremontowana na odcinku od drogi nr 45 przez miejscowość Lasowice Wielkie, obok Urzędu Miejskiego, do Chudoby i dalej przez tę miejscowość do drogi wojewódzkiej Opole – Olesno.

Remont objął m.in. wymianę nawierzchni, ułożenie 2-kilometrowego chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Lasowicach Wielkich, przebudowę rowów przydrożnych i przepustów. Koszt całej inwestycji to ponad 6 mln zł Dotacja na "schetynówki" pokryła połowę tej kwoty. Wniosek o dofinansowanie remontu tej drogi zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej zgłaszanych projektów. Gmina Lasowice dołożyła do tej inwestycji 400 tys. zł.

Kolejna "schetynówka" w gminie Lasowice o długości 2 km biegnie od skrzyżowania z drogą nr 45 przed Trzebiszynem do wsi Lasowice Wielkie, gdzie łączy się z drogą Lasowice Wielkie - Chudoba. Na tym odcinku zakres prac obejmował wzmocnienie i wyrównanie została nawierzchnia, budowę chodnika, odmulenie i skorygowane rowów biegnących wzdłuż drogi, ułożenie korytek ściekowych, oczyszczenie przepustów pod koroną drogi i budowę przepustów pod zjazdami. Ponad 700 tys. zł była warta ta inwestycja.


Poza symbolicznym przecięciem wstęgi goście mieli okazję sprawdzić jak się jedzie po nowych "schetynówkach". Związani z powiatem motocykliści (Adam Radom, Janusz Kuliberda, Piotr Sitnik, Wiesław Solarewicz) oraz słynni trójkołowcy z Lasowic zabrali w trasę m.in. wiceministra rolnictwa Andrzeja Butrę, wojewodę opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego, starostę Piotra Pośpiecha, wójta Daniela Gagata.

 
Elżbieta Felusiak, sołtys Lasowic w imieniu mieszkańców, wszystkim, którzy przyczynili się do remontu wręczyła koszulki z dedykacjami. Za te i wyremontowane w ostatnich trzech latach "schetynówki" (łącznie ponad 40 km) powiat otrzymał niedawno prestiżowy tytuł "Lidera Dobrych Inwestycji".

 

 

Monika Kluf
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku