strona główna

30.12.2011

Podsumowanie projektu "Dobry Start"


Koniec roku oznacza też koniec kolejnej, ale nie ostatniej edycji realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pod nazwą „Dobry Start”. Uczestnicy tegorocznej edycji projektu spotkali się na konferencji podsumowującej w Starostwie Powiatowym, by opowiedzieć o tym co dał im „Dobry Start”, co zmienił w ich życiu na lepsze.

W spotkaniu uczestniczył starosta Piotr Pośpiech, który podziękował uczestnikom za aktywny udział w projekcie. Wszyscy otrzymali od dyrektora PCPR Iwony Rudnickiej – Hrynyszyn certyfikaty udziału. Prezentacja przygotowana przez koordynatora projektu Barbarę Rogowską – Lenart opowiadała o projekcie, o tym co oferował uczestnikom i w jaki sposób oni sami z niego skorzystali.

- W projekcie mogły brać udział osoby niepełnosprawne oraz usamodzielniający się wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opieki zastępczej zamieszkałe w powiecie kluczborskim, osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, będące w wieku aktywności zawodowej – przypomina Barbara Rogowska – Lenart.

Formy aktywności oferowane w projekcie miały pomóc w lepszym ich funkcjonowaniu w społeczeństwie, miały zintegrować. I to na podstawie wrażeń uczestników z całą pewnością się udało.

- Mogli oni skorzystać m.in. z takich form wsparcia jak: treningi kompetencji społecznych, warsztaty aktywizujące połączone z wyjazdami do ciekawych miejsc w Polsce, doradztwo zawodowe, szkolenia, kursy zawodowe oraz turnusy i zabiegi rehabilitacyjne – wymienia Irena Myślecka z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

W czerwcu wyjechali na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu. Dla wielu z nich był to pierwszy w życiu pobyt nad morzem i wyjazd z domu na dłużej. Na przełomie lipca i sierpnia brali udział w warsztatach socjokulturalnych w Białce Tatrzańskiej. Tam w ramach treningu interpersonalnego poznali metody rozwiązywania konfliktów, ćwiczyli zachowania asertywne i pracowali nad lepszą komunikacją. Brali też udział w bogatej w atrakcje Podhalańskiej Imprezie Folklorystycznej i zwiedzali Zakopane.

Kolejne przydatne zajęcia to warsztaty przedsiębiorczości na przełomie sierpnia i września. Uczestnicy dowiedzieli się jak tworzyć spółdzielnie socjalne, założyć własną firmę, poznali nowoczesne metody poszukiwania pracy.

Zajęcia wrześniowe poświęcono tematyce równości płci i temu jak bronić się przed dyskryminacją we wszystkich obszarach życia społecznego.

W październiku dzięki warsztatom z udzielania pierwszej pomocy uczestnicy projektu dołączyli do grona ludzi, którzy wiedzą jak się obchodzić z osobami nieprzytomnymi, rannymi. Poznanie metod ratujących zdrowie i życie dały im poza cenną wiedzą, poczucie większej pewności siebie.

 

    Od kwietnia do czerwca uczestnicy projektu korzystali z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, który pomagał wybrać szkolenie lub kierunek przekwalifikowania zawodowego dostosowany do potrzeb i możliwości uczestnika.

Szkolenia prowadzone były od września do grudnia w Kluczborku i Opolu. Były to m.in. kurs obsługi komputera, kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym, kurs operatora koparko – ładowarki, kurs księgowości z elementami kadr i płac, kurs wizażu i stylizacji paznokci, kurs zarządzania transportem, kurs opiekuna osób starszych oraz kurs prawa jazdy kategorii B.

Dzięki kursom i szkoleniom uczestnicy projektu podnieśli swoją atrakcyjność na rynku pracy, zdobyli nowe umiejętności i kwalifikacje, co zwiększa szanse powrotu na rynek pracy.

Od października do grudnia uczestnicy ponownie mogli skorzystać zabiegów rehabilitacyjnych, m.in.: fizykoterapii (elektroterapii, laseroterapii, magnetoterapii, światłoleczenictwa) oraz kinezyterapii (ćwiczenia w gabinecie usprawniania leczniczego) i z masażu rehabilitacyjnego. O tym jak dobrze zajęcia te wpłynęły na ich samopoczucie i zdrowie uczestnicy wypowiadali się w ankietach na temat projektu.


 

    

 


Dzięki wsparciu udzielonemu w ramach projektu „Dobry Start” życie wielu osób – uczestników projektu uległo zmianie. Zmianie na lepsze. Niektórzy podjęli pracę, założyli własną firmę, wzmocnili poczucie własnej wartości, stali się odważniejsi, samodzielni, pewni siebie, zawiązali przyjaźnie i znajomości, które trwają do dnia dzisiejszego.

Zainteresowani udziałem w kolejnych edycjach projektu mogą uzyskać szczegółowe informacje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, przy ul. Sienkiewicza 20 B, lub dzwoniąc pod nr 77 418 00 30.

„Dobry Start” to projekt systemowy realizowany od 2008 r. Jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Stwarza możliwości podejmowania takich działań, które zmierzają do zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz zapewnieniu równego dostępu do zatrudnienia osobom dyskryminowanym na rynku pracy (niepełnosprawnym, bezrobotnym, młodym).

Oprac.: M. Kluf

(na podstawie materiałów o projekcie „Dobry Start” przygotowanych przez PCPR Kluczbork) 

                    

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku