strona główna

19.10.2021

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej - Nagrody Starosty dla nauczycieli

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Kluczborski Mirosław Birecki oraz wicestarosta Lesław Czernik wręczyli nagrody nauczycielom szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego.

 


Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali:
1. Halina Maras-Pawliszyn – nauczyciel - konsultant w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
2. Iwona Szczepanowska – kierownik szkolenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2-CKU w Kluczborku,
3. Grzegorz Ośródka - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 2-CKU w Kluczborku,
4. Rajmund Kinder – nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Nr 2-CKU w Kluczborku,
5. Jacek Czerski - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 2-CKU w Kluczborku,
6. Alicja Krzak-Gliwa – psycholog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kluczborku,
7. Anna Töppich - wicedyrektor w Zespole Szkół Licealno- Technicznych w Kluczborku,
8. Aneta Zawada-Paszko – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,
9. Rafał Panaszek - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Licealno- Technicznych w Kluczborku,
10. Dorota Lewicka - nauczycielka języka polskiego i bhp w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,
11. Jarosław Strzelczyk – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,
12. Alicja Dmytruszyńska – nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu ekonomii w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,
13. Jolanta Turczyńska-Śpiewak - wicedyrektor w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,
14. Alicja Oczowińska – nauczycielka języka polskiego i historii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku,
15. dr Teresa Segiet - nauczycielka kształcenia zintegrowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku,
16. Katarzyna Chwiłka – wychowawca internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej
w Kluczborku,
17. Dominika Mazurek - nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,
18. Piotr Ostrowski – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,
19. Dariusz Kowalik - nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku,
20. Jadwiga Pocheć - nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Kluczborku,
21. Krzysztof Bednarski - kierownik internatu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,
22. Anna Dzierżan – dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
23. Anita Kieslich – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku.

 

Nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy!

 



Uroczystość, na której obecni byli także przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku Andrzej Olech, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny Rady Powiatu w Kluczborku Robert Wietrzyk, i przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie powiatu kluczborskiego, uświetnił śpiew Sary Fuks ze Studia Piosenki Centrum Kultury
w Kluczborku.

 

 

 

 

więcej zdjęć: https://www.facebook.com/media/set?vanity=powiatkluczborski&set=a.4087568511353523

 

Oprac. Anna Matuszewska - Wydział Edukacji i Sportu

Foto: BŁAT

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku