strona główna

16.10.2018

Nagrody dla Nauczycieli

 

Zgodnie z tradycją z Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej jest okazją dp nagrodzenia i wyróżnienia Nauczycieli, Pedagogów, Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez powiat.

 Tym razem nagrody starosty za osiągnięcia dydaktyczne w roku szkolnym 2017/2018 otrzymali:

Z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - CKU w Kluczborku
1. Pani Katarzyna Bereta – nauczycielka języka polskiego, bibliotekarka
2. Pani Joanna Sarna – kierownik pracowni ćwiczeń praktycznych, nauczycielka przedmiotów zawodowych budowlanych
3. Pan Janusz Dajczak – nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych mechanicznych
4. Pan Krzysztof Kachel – nauczyciel matematyki

Z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej–Curie w Kluczborku:
5. Pani Agnieszka Jabrzemska – nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomicznych
6. Pani Danuta Wolarczyk – bibliotekarka, nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych
7. Pani Klaudia Kacy – nauczycielka języka polskiego
8. Pani Agnieszka Kulbit – nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomicznych
9. Pan Andrzej Matląg – nauczyciel matematyki i fizyki

Z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kluczborku:
10. Pani Małgorzata Suchecka – pedagog Poradni
11. Pani Justyna Kobaka - psycholog Poradni

Z Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku:
12. Jolanta Urbanowicz – nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych w branży usługowej
13. Barbara Kędzia – nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych w branży gastronomicznej

Z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku:
14. Pani Lidia Mucha – doradca metodyczny języka polskiego

Ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku:
15. Pani Jadwiga Spółczyńska – wychowawca w internacie
16. Pani Izabela Sokołowska – bibliotekarka, wychowawca w internacie
17. Pani Laura Ciossek – wychowawca w internacie
18. Pani Grażyna Cisowska – wicedyrektor Ośrodka

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku:
19. Pani Elżbieta Sowa – nauczycielka geografii
20. Pani Joanna Jacukiewicz – bibliotekarka
21. Pani Krystyna Błażewska – nauczycielka języka niemieckiego
22. Pani Ewa Stefaniuk – wicedyrektor

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku:
23. Pani Barbara Pasierb – nauczycielka tańca

Z Zespołu Szkół Licealno- Technicznych w Kluczborku:
24. Pani Magdalena Kościcka – nauczycielka języka angielskiego i języka włoskiego
25. Pan Dariusz Pawlak - nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
26. Pan Marek Jarząb – nauczyciel wychowania fizycznego

Z inicjatywy Starosty Kluczborskiego nagrodę otrzymali także:
27. Pani Jadwiga Stanosek – wicedyrektor Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku,
28. Pani Danuta Marciniak – pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku.
29. Pani Barbara Mazur-Stefaniszyn – nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku
30. Pan Mariusz Kaczmarski – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku

Pogratulowaliśmy również Paniom Ewie Porębie – dyrektor SOSW i Ewie Sygulli – dyrektor ZSP Nr 1 nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

Oprawę muzyczną zapewnili multimedaliści z tegorocznego festiwalu we Włoszech, ze Studia Piosenki prowadzonego przez Magdę Durecką w Młodzieżowym Domu Kultury.
 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku