strona główna

Ćwiczenia "Kolej 2009"


30 września odbyły się w Kluczborku ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem “Kolej 2009”.

Około godziny 10:00 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku odebrał zgłoszenie od dyżurnego PKP o zderzeniu pociągu Poznań - Kluczbork z pociągiem towarowym przewożącym w cysternie propan-butan. Na miejsce  katastrofy przybyło 16 zastępów straży pożarnej, straż miejska, policja, karetki pogotowia, straż ochrony kolei oraz służby techniczne kolei. Powiadomiono również Wojewódzkie oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Strażacy za pomocą sprzętu hydraulicznego wydostali ranne ofiary wypadku, pozostałych poszkodowanych ewakuowano z wagonów.  Specjalistycznymi plastrami pneumatycznymi uszczelniono pękniętą cysternę, a za pomocą kurtyn wodnych zabezpieczono rozprzestrzeniający się gaz.

Katastrofę spowodowało trzech terrorystów, którzy opanowali nastawnię kolejową, a następnie skierowali pociąg osobowy na inny tor. Sabotażyści zostali ujęci i obezwładnieni przez brygadę antyterrorystyczną.
 

 

 

PLAN ĆWICZENIA Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zorganizowanego na podstawie Zarządzenia Starosty Kluczborskiego Nr 39/09 z dnia 10 sierpnia 2009 roku.

TEMAT: „Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacji wystąpienia katastrofy kolejowej na terenie powiatu Kluczborskiego pod kryptonimem „Kolej 2009”.

 

FORMA ZAJĘĆ: Ćwiczenie praktyczne - przeprowadzone jest w ramach ćwiczenia rozpoczętego w dniu 29.09.2009r. związanego z realizacją zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Kluczborskiego przeprowadzonego na temat: Przygotowanie i kierowanie przedsięwzięciami obronnymi na obszarze powiatu w sytuacji zagrożenia terroryzmem – sabotażem.
Polegało to na wprowadzeniu stanu gotowości obronnej czasu kryzysu (wyższych stanów gotowości obronnej) – realizacji zadań operacyjnych, uruchomieniu Stałych Dyżurów w jednostkach administracyjnych powiatu kluczborskiego.

SYTUACJA:

1. W wyniku prawdopodobnego aktu sabotażu grupy terrorystycznej dochodzi do zderzenia pociągu osobowego relacji Poznań-Kluczbork z pociągiem przetaczającym cysternę. W wyniku zderzenia którego poszkodowanych zostaje około 30 pasażerów oraz następuje rozszczelnienie cysterny z propanem – butanem.
2. Wykonywanie działań związanych z poszukiwaniem, wydobywaniem oraz segregacją osób poszkodowanych i udzielanie pomocy medycznej, lokalizacja wycieku skroplonego gazu, uszczelnieniem cysterny.
3. Podjęcie działań przy odbiciu zakładnika oraz obezwładnianiu i pojmaniu terrorystów.
4.Działania pociągu ratunkowego.

 
CEL:
1) sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości zarządzania kryzysowego powiatu kluczborskiego w sytuacji zagrożenia;

2) współdziałanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, powiatowych służb, inspekcji, straży;

3) sprawdzenie procedur i możliwości PKP w zakresie prowadzenia akcji ratunkowej podczas katastrof kolejowych;

4) sprawdzenie i doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego;

5) dokonanie przeglądu aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego oraz powinności organów administracji publicznej w sytuacji zagrożenia;

6) sprawdzenie przygotowania systemu zabezpieczenia logistycznego Powiatu Kluczborskiego.

 
UCZESTNICY ĆWICZENIA: KP PSP w Kluczborku, OSP KSRG powiatu kluczborskiego, KP Policji w Kluczborku, PKP Zakład Linii Kolejowych S.A. w Opolu, PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki Tarnowskie Góry, PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. - Opolski Zakład Przewozy Regionalne, Rejon Straży Ochrony Kolei Opole i Posterunek SOK w Kluczborku, Zespoły Ratownictwa Medycznego FALCK Medycyna w Kluczborku, Grupa Operacyjno - Interwencyjna Straży Ochrony Kolei Komendy Regionalnej SOK we Wrocławiu i Opolu, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku, Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku, Straż Miejska w Kluczborku, Miejskie służby ratownicze w Kluczborku.

TERMIN:

30 września 2009 r.
- godz. 9 00 – zbiórka uczestników ćwiczenia, zaproszonych obserwatorów i omówienie przebiegu ćwiczeń.- Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
godz. 9.30 – przejazd na miejsce odbywania ćwiczeń (podstawiony autobus).
godz. 10.00 – rozpoczęcie ćwiczenia praktycznego.
godz. 11.30 – podjęcie działań przez Grupę Operacyjno -Interwencyjną Straży Ochrony Kolei oraz Policji przy odbiciu zakładnika oraz obezwładnianiu terrorystów.
godz. 11.45 - sposób działania pociągu ratunkowego PLK ZLK Opole.
godz. 12.15 - zakończenie ćwiczenia praktycznego.
godz. 12.20 - posiłek – grochówka.
godz. 12.45 - powrót autobusem do Starostwa Powiatowego.


MIEJSCE:

Plac za i wyładowczy z rampą czołowo boczną na Grupie Północnej Stacji Kluczbork przy ul. Towarowej wjazd od ul. Karola Miarki.

PODSUMOWANIE ĆWICZENIA PZZK - 16 października 2009 r. o godz. 11.00 w Sala Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku