strona główna

23.06.2021

Pożar wielkopowierzchniowy lasu – relacja z ćwiczeń

 

Koordynacja działań ratowniczo–gaśniczych w sytuacji wystąpienia pożaru wielkopowierzchniowego na obszarach leśnych Nadleśnictwa Kluczbork pod kryptonimem „BUSH 2021” to scenariusz ostatnich ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Celem ćwiczeń „BUSH 2021”  było między innymi: sprawdzenie oraz ocena systemu gotowości systemu zarządzania kryzysowego powiatu kluczborskiego w sytuacji wystąpienia pożaru wielkopowierzchniowego na obszarach leśnych, sprawdzenie możliwości prowadzenia działań gaśniczych w terenie leśnym przez jednostki PSP, OSP KSRG i OSP spoza KSRG, doskonalenie współpracy Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej powiatu kluczborskiego z przedstawicielami Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kluczbork, doskonalenie alarmowania, dysponowania, przemieszczania i koncentracji dużych związków taktycznych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych  Straży  Pożarnych, współdziałanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, powiatowych służb i straży.

 

 

 

 

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku, Jednostki Ratowniczo – Gaśnicza w Kluczborku, Jednostki OSP powiatu kluczborskiego, PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork, Leśnictwo Bażany, Leśna Baza Lotnicza w Polskiej Nowej Wsi koło Opola, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Wójta Lasowic Wielkich.


Za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia odpowiedzialni byli:
st. kpt. Mariusz Stępień Komendant Powiatowy PSP
w Kluczborku, Lesław Czernik Wicestarosta Kluczborski - Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Daniel Gagat Wójt Lasowic Wielkich - Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Franciszek Kiepura Nadleśniczy Nadleśnictwa Kluczbork oraz Robert Pyrkosz Z-ca Nadleśniczego, k
ierownik ćwiczenia asp. Karol Grzyb starszy inspektor sztabowy ds. operacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku, kierujący działaniami ratowniczymi st. kpt. Łukasz Olejnik Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku, mł. insp. Paweł Kolczyk Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku, Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku, przy współudziale wyznaczonych uczestników ćwiczenia. Ponadto w roli obserwatorów udział wzięli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.

 

Scenariusz ćwiczeń zakładał następującą sytuację: w dniu 19.06.2021 o godzinie 8:30 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku otrzymuje informację o pożarze lasu na dużej powierzchni w Nadleśnictwie Kluczbork w leśnictwie Bażany, w pobliżu miejscowości Oś w gminie Lasowice Wielkie. Uruchomione zostało zadysponowanie sił i środków wynikających z zasad dysponowania jednostek.

 

Z uwagi na znaczne rozmiary pożaru na miejsce została zadysponowana została grupa operacyjna Komendanta Powiatowego PSP wraz z siłami o środkami OSP KSRG i spoza KSRG. Ze względu na szybko rozprzestrzeniający się ogień, podjęto również decyzję o zadysponowaniu samochodu dowodzenia i łączności z KW PSP w Opolu. Na rzece Bogacica został utworzony punkt czerpania wody.

 

  

 

Strażacy rozwinęli na drogach pożarowych linie gaśnicze. Dostarczanie wody odbywało się na dwa odcinki bojowe
z nieprzerwanym wydatkiem wodnym 3200 l/min. Na pierwszy odcinek bojowy systemem przetłaczania, na drugi odcinek bojowy systemem przepompowywania, odległość do pokonania dla każdego z odcinków od punktu czerpania wody 800 m. 

Mieszkańcy miejscowości Oś ze względu na zagrożenie zostali ewakuowani.

Na miejsce pożaru został zadysponowany samolot typu Dromader oraz śmigłowiec z Leśnej Bazy Lotniczej w Polskiej Nowej Wsi koło Opola. Śmigłowiec po dokonaniu zrzutu wody nad miejscem pożaru ponownie napełniał kosz wodą na zbiorniku retencyjnym "Kluczbork" w Ligocie Górnej. Pożar lasu został po kilku godzinach ugaszony.

 

W działaniach zaangażowanych było łącznie 25 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej w sile 111 ratowników. Łącznie, razem z osobami obserwującymi, w ćwiczeniu brało udział 167 osób. Lesław Czernik Wicestarosta Kluczborski - Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podkreślił wysoki poziom: zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczenia oraz przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu kluczborskiego do realizacji zadania.

 

 

Wykaz Sił i Środków uczestniczących w ćwiczeniu „BUSH 2021”:

JRG Kluczbork

GCBA 5/32

JRG Kluczbork

GBA 2,5/27

JRG Kluczbork

SLRR

KP PSP Kluczbork

Przyczepa Wężowa

KP PSP Kluczbork

BUS

KP PSP Kluczbork

SLOp

OSP Chudoba

GCBA 4,5/16

OSP Jasienie

GBA 3/28

OSP Byczyna

GCBA 3/29

OSP Kuniów

GBA 2,5/16

OSP Biadacz

GBA 3/16

OSP Szymonków

GCBA 5/32

OSP Gierałcice

GBA 2,5/16

OSP Ciarka

GBA 2,5/16

OSP Laskowice

GBA 1,6/16

OSP Lasowice Małe

GLBM 0,2/40

OSP Chocianowice

GLBM 02/40

OSP Lasowice Wielkie

GBA 2,8/16

OSP Łowkowice

GBA 2,5/16

OSP Kujakowice Górne

GBAM 1,6/8

OSP Kujakowice Dolne

GBA 2,8/16

OSP Bażany

GLM 8

OSP Borkowice

GLM 8

OSP Bąków

GLM 8

Wojskowa Straż Pożarna Szumirad

GBA 2,5/32

KW PSP Opole

SDŁ

 

 

 

 

Oprac.

Powiatowe Centrum

Zarządzania Kryzysowego

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku