strona główna

Warsztaty recytatorskie

 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku oraz Ośrodek Kultury w Byczynie już po raz trzynasty organizują Wojewódzki Turniej Recytatorski „O Buławę Hetmańską”. Poprzedzą go warsztaty teatralne dla nauczycieli języka polskiego i instruktorów teatralnych. Odbędą się one w przeddzień konkursu tj. 23 stycznia, o godz. 10.00 w Ośrodku Kultury w Byczynie.

Warsztaty prowadzone będą przez: Krystiana Kobyłkę – reżysera, Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora oraz Mariolę Ordak-Kaczorowską - aktorkę Opolskiego Teatru Lalki i Aktora.

Zajęcia te będą doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy w zakresie kształcenia i doskonalenia umiejętności tekstu literackiego, poprawnego mówienia oraz ekspresji wypowiedzi artystycznej, którą późnej nauczyciele będą mogli przekazać swoim wychowankom. Organizatorem warsztatów jest Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia (na załączonej karcie zgłoszenia) należy przesłać do 17.01.2008 r. pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną:
- pocztą na adres: Ośrodek Kultury w Byczynie, ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna;
- faksem na numer: 0-77 413-41-65;
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: okbyczyna@wp.pl.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje o warsztatach można uzyskać pod numerem telefonu: (0-77) 413 41 65.
 

karta zgłoszenia (29,5 kB)

 

 

XIII WOJEWÓDZKI TURNIEJ RECYTATORSKI „O BUŁAWĘ HETMAŃSKĄ”
Termin: 23-24.01.2008 r.
Miejsce: Ośrodek Kultury w Byczynie
ul. Borkowska 1 , 46-220 Byczyna
 

Cele Turnieju:
1. Upowszechnianie twórczości poetów śląskich oraz utworów podejmujących tematykę o Śląsku, a także krzewienie kultury mowy polskiej i sztuki żywego słowa.
2. Aktywizacja placówek kulturalno-oświatowych.
3. Wymiana doświadczeń w ramach warsztatów recytatorskich.
4. Turniej recytatorski „O Buławę Hetmańską” jest konkursem indywidualnym o zasięgu wojewódzkim.

REGULAMIN TURNIEJU - 24.01.2008 r.

I. Uczestnicy występują w trzech kategoriach:
- uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI włącznie)
- uczniowie gimnazjów
- młodzież szkół ponadgimnazjalnych

II. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia do dnia 17.01.2008 r. na adres Ośrodka Kultury w Byczynie.

III. Kandydaci do Turnieju zobowiązani są do przygotowania dwóch utworów poetyckich podejmujących tematykę o Śląsku
bądź napisane przez poetę z regionu śląskiego.

IV. Recytatorzy bądź placówki zgłaszająca zobowiązani są do uiszczenia opłaty wpisowej (przed konkursem w biurze
Ośrodka Kultury) wpisowe 10 zł od uczestnika.

V. Uczestnicy powinni być pod opieką osoby dorosłej. Instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu.

VI. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

 

W programie:

23.01.2008 r. – Ośrodek Kultury w Byczynie, godz: 10.00 Warsztaty Teatralne
24.01.2008 r. – XIII Wojewódzki Turniej Recytatorski „O Buławę Hetmańską”, sala Ośrodka Kultury w Byczynie, godz: 10.00
 


Organizatorzy:

Ośrodek Kultury w Byczynie
ul. Borkowska 1
46-220 Byczyna tel:77,413 41 65
e-mail: okbyczyna@wp.pl

Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku