strona główna

29.01.2018

Ile i na co wydamy w 2018 r.


Jednym z najważniejszych zadań powiatu będzie w tym roku realizacja strategii niskoemisyjnej. Jesteśmy liderem projektu z udziałem samorządów z północy regionu. Największym wydatkiem powiatu będzie zakup nowych autobusów dla PKS-u Kluczbork.

O tegorocznym budżecie ze starostą Piotrem Pośpiechem rozmawiała Nowa Trybuna Opolska:
- Łącznie kupujemy 13 autobusów niskoemisyjnych o wartości ok. 10 milionów zł - informuje starosta Piotr Pośpiech. Powiat spłaci autobusy w dwa lata: w tym roku 6,3 mln zł, a pozostała resztę w 2019 r.

8 autobusów trafi do Kluczborka do końca lutego, a 5 pozostałych do 15 listopada. Będą to autobusy marki Iveco, bo właśnie ten producent wygrał przetarg. Jeden autobus kosztować będzie 640.000 zł.

W ramach tego samego unijnego programu ograniczania niskiej emisji powiat zbuduje także 3 ścieżki rowerowe: prawie 1-kilometrowy odcinek wzdłuż ul. Jana Pawła II w Kluczborku (koszt 594.000 zł); prawie 1-kilometrowy odcinek drogi powiatowej w Kochłowicach ( koszt 870.977 zł, z czego 160.000 udziału własny pokryje gmina Byczyna); prawie 3-kilometrowy odcinek w Gierałcicach (3,26 mln zł, z z czego 2,575 mln zł powiat zapłaci w tym roku, a resztę w 2019).

Powiat dołoży także 134 tysiące zł gminie Kluczbork na dokończenie remontu drogi z Gotartowa do Kujakowic Górnych, a także spłaci do końca wykonaną w ubiegłym roku ul. Dworcową w Wołczynie (206 tys. zł). Prawie 300 tysięcy zł zarezerwowano w budżecie na spłatę remontu szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

 W internacie mieszkają m.in. uczennice z Ukrainy i Białorusi, które uczą się w kluczborskich szkołach średnich.
- Jednym z największych problemów, z którym mierzą się obecnie samorządy, to skutki reformy edukacyjnej. Nas ona także dotyczy, ponieważ powiat prowadzi gimnazjum nr 1 - mówi starosta Piotr Pośpiech. - Wskutek wygaszania gimnazjów straciliśmy 3 klasy, czyli 100 uczniów, co wprost skutkuje obniżeniem subwencji oświatowej i brakiem godzin dla nauczycieli. Żeby ograniczyć skutki tej reformy, wprowadziliśmy możliwość kształcenia dzieci ze Wschodu w naszych szkołach.

Aktualnie w klasach pierwszych uczy się 109 uczniów z Ukrainy i Białorusi, a w klasach drugich 79 osób. - To zapewniło nam wzrost subwencji oświatowej o prawie 4 mln zł. Bez tych pieniędzy budżet byłby trudny do uchwalenia. Dodatkowo zachowujemy miejsca pracy i tworzymy nowe w internatach. Nikt nie straci zatrudnienia - podkreśla Piotr Pośpiech.
Z subwencji powiat pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia uczniów ze Wschodu, a także opiekę pedagogiczną nad nimi”.
 

Budżet na rok 2018

Wydatki - 84.849.929 zł
Dochody - 81.361.394 zł
Deficyt - 3.488.535 zł
Inwestycje - 14.524.742 zł


Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego to projekt na łączną kwotę 51,8 mln zł, z czego aż 42,5 mln zł stanowi dotacja z Unii Europejskiej. Inwestycje (m.in. ścieżki rowerowe, centra przesiadkowe) powstają na terenie 3 powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego.
 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku