strona główna

Szkoła w Bogdańczowicach pod skrzydłami Ministra Rolnictwa

 

15 maja w resorcie rolnictwa Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech podpisał porozumienie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Andrzejem Lepperem, dotyczące przekazania pod opiekę ministerstwa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach. Zgodnie z zawartą umową Minister Rolnictwa z dniem 1 stycznia 2008 r. przejmie do prowadzenia szkoły ponadgimnazjalne młodzieżowe i dla dorosłych kształcące w zawodach rolniczych, wchodzące w skład ZSP RCKU w Bogdańczowicach.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Wicestarosta - Mieczysław Czapliński oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach - Jan Sadowski.


Oprócz porozumienia dotyczącego przejęcia placówki z naszego powiatu, minister podpisał 17 porozumień w sprawie szkół rolniczych z całego kraju.

 


 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku