strona główna

04.07.2022

23 tys. zł na doposażenie bibliotek szkolnych


Powiat Kluczborski jeszcze w tym roku otrzyma 19 tys. złotych na doposażenie bibliotek szkolnych w kolejnych trzech szkołach. Środki pozyskano z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Dofinansowanie otrzymały biblioteki w: I Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku, II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Bema w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku oraz Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku.

Dofinansowanie 19 000 zł stanowi 80% kosztów realizacji programu. Pozostałe 20%, czyli 4 750 zł zostało zabezpieczone
w budżetach szkół.

 

 


W ramach udzielonego wsparcia finansowego szkoły będą mogły zakupić książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami, nowe elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowanie dla bibliotek, czytniki e-booków a także są zobligowane do zorganizowania działań promujących czytelnictwo.

 

Powiat Kluczborski, w związku ze złożonym za pośrednictwem Opolskiego Kuratora Oświaty wnioskiem o udzielenie wsparcia na 2022 rok w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3, otrzymał od Wojewody Opolskiego dofinansowanie dla trzech bibliotek w kwotach:
- I Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku, w kwocie 12 000 zł;
- II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Bema w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, w kwocie 4 000 zł;
- Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku, w kwocie 3 000 zł.
 Z Programu w 2021 roku mogły skorzystać:
1) publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
2) publiczne i niepubliczne:
a) szkoły podstawowe,
b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
3) szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
4) publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku powiat kluczborski otrzymał z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" 27 tys. złotych na doposażenie bibliotek szkolnych w: Technikum nr 1 im. gen. Józefa Bema w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Technikum nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół nr 1 w Kluczborku oraz Szkoła Podstawowej Nr 6 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku.
  


 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku