strona główna

25.10.2021

27 tys. zł na doposażenie bibliotek szkolnych


Powiat Kluczborski otrzyma 27 tys. złotych na doposażenie bibliotek szkolnych w trzech szkołach. Środki pozyskano z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Dofinansowanie otrzymały biblioteki w: Technikum nr 1 im. gen. Józefa Bema w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Technikum nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Zespole Szkół nr 1 w Kluczborku oraz Szkoła Podstawowej Nr 6 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku.

Rządowe wsparcie stanowi 80% całości kwoty, 20% tj. 6 750 zł zostało natomiast zabezpieczone w budżecie powiatu jako wkład własny.

 


W ramach projektu szkoły będą mogły zakupić książki będące nowościami wydawniczymi i nie będące podręcznikami, nowe elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowanie dla bibliotek, czytniki e-booków a także są zobligowane do zorganizowania działań promujących czytelnictwo.

 

Na realizację w 2021 r. zadania publicznego w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" – dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży powiat kluczborski otrzymał dotację celową od Wojewody Opolskiego w wysokości 27 tys. zł w tym:
- 12 tys. dla Technikum Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku;
- 12 tys. dla Technikum Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Kluczborku w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku;
- 3 tys. dla Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalnej w Kluczborku w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku.

Przypomnijmy, że z Programu w 2021 roku mogły skorzystać:
1) publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
2) publiczne i niepubliczne:
a) szkoły podstawowe,
b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
3) szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
4) publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

 


 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku