strona główna

Ponad 700 tys. z PFRON-u na niepełnosprawnych


Powiat kluczborski otrzymał dofinansowanie na projekt zakładający likwidację barier, utrudniających życie niepełnosprawnym. Pieniądze pochodzą z programu „Wyrównywanie Różnic między Regionami”, którego celem jest wyrównywanie dysproporcji w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Złożony projekt przewiduje:
- likwidację barier architektonicznych w obiektach szkolnych oraz szpitalu, zakładzie opiekuńczo-leczniczym (1.810.873,56 zł) oraz likwidację barier transportowych – zakup pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (720.332,67 zł)

Dofinansowanie z PFRON, o które się ubiegano wynosiło 1.516.574,97 zł. Projekt uzyskał wysoką ocenę, został pozytywnie zaopiniowany i jedynie z braku środków, jak wyjaśnił Opolski Oddział PFRON, przyznano kwotę 701 162,06 zł. Fundusz poinformował jednak, że chwili uzyskania dodatkowych środków niezwłocznie zwiększy dofinansowanie.
 

Pieniądze uzyskane z PFRON zostaną przeznaczone na:

- likwidację barier w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku (budowa pochylni przed wejściem głównym i salą gimnastyczną, wymiana drzwi, likwidacja progów, montaż wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup schodołazu) – kwota dofinansowania: 150.000 zł.

- likwidację barier w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku (wymiana drzwi, likwidacja progów, montaż wykładziny antypoślizgowej, budowa pochylni przed wejściem głównym do budynku, zakup schodołazu) – kwota dofinansowania: 149 999 zł.

- likwidację barier w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie (budowa pochylni, dostosowanie sanitariatów do potrzeb niepełnosprawnych uczniów) - kwota dofinansowania: 85 516 zł.

- likwidację barier w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku (montaż windy, przebudowa wejścia głównego do budynku – wymian drzwi, montaż wykładziny antypoślizgowej w holu budynku ) – kwota dofinansowania: 150 000 zł.

- zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku (kwota dofinansowania: 86.146,50 zł) oraz w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno-Interwencyjnym w Bogacicy (kwota dofinansowania: 79 500 zł).

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku