strona główna

25.07.2014

Awanse nauczycieli

Sześć osób zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat, rozpocznie rok szkolny na wyższym szczeblu awansu zawodowego. 23 i 24 lipca przystąpili do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Podczas egzaminu zdający prezentowali dorobek zawodowy za okres trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu poprzedzającego egzamin. Odpowiadali również na pytania komisji egzaminacyjnej.

Komisję tworzyli: naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, przedstawiciel Opolskiego Kuratorium Oświaty, dyrektor szkoły – pracodawca egzaminowanego nauczyciela, dwóch ekspertów z listy ekspertów MEN oraz fakultatywnie przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

Dla całej szóstki postępowanie egzaminacyjne zakończyło się pomyślnie. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego zostaną wręczone 26 sierpnia br., a otrzymają je: Jolanta Urbanowicz z Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Małgorzata Liśkiewicz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Agnieszka Kulbit z tej samej szkoły, Agnieszka Flejsierowicz z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Joanna Tasarz i Dagmara Gawrońska – obie panie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

Przypomnijmy: wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego to m.in. umiejętność organizacji
i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, dokonywanie zmian; uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, uczniów, problematyki środowiska lokalnego, współczesnych problemów społecznych; wykorzystywanie w pracy technologii informatycznej; umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich; posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej, w zakresie funkcjonowania szkoły.


Oprac. M. Kluf

Źródło zdjęcia: http://bzow.blox.pl

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku