strona główna

Apel o pomoc ofiarom powodzi w obwodzie IWANO-FRANKIWSKIM

 


W dniu 27.07.2008 r. Prezydent Ukrainy ogłosił w Obwodzie Iwano–Frankiwskim stan klęski żywiołowej ze względu na powódź i ulewne deszcze, które nawiedziły Zachodnią Ukrainę w dniach 23-26.07. 2008 r. W wyniku powodzi w Obwodzie Iwano–Frankiwskim zginęło 15 osób, w tym 5 dzieci. W Obwodzie Iwano–Frankiwskim podtopionych jest 488 miejscowości, 22 tys. 930 budynków mieszkalnych, 28 tys. 321 ha użytków rolnych, uszkodzonych oraz podtopionych jest 329 mostów drogowych i 409 pieszych, w tym jeden na drodze krajowej, uszkodzonych jest 579, 6 km dróg, 107 miejscowości zostało pozbawionych prądu.
Powódź dotknęła powiaty: Jaremczę, Tyśmienicę, Bohorodczany, Kołomyję, Nadwórną, Horodenko, Dolinę, Halicz, Wierchowynę, Kosiw, Kałusz, Tłumacz, Rożniatiw, Śniatyń oraz częściowo Iwano–Frankiwsk. Wstępnie oszacowano straty na 300 mln euro.


W związku z powyższym, ze względu na wieloletnią współpracę województwa opolskiego z Obwodem Iwano–Frankiwskim zwracamy się do mieszkańców powiatu o pomoc poszkodowanym. Pomoc finansową kierować można na konto Obwodu Iwano–Frankiwskiego:

Upravlinnya resursnogo zabezpechennya O.D.A Account 2600900019529 COD 33426782
MFO 336688 Bank beneficiary: UKREXIMBANK Ivano-Frankivsk branch
No 36083522 MFO 336688 EXBSUAUXIVF

 

Wkrótce utworzone zostanie także subkonto w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, na którym zbierane będą datki finansowe dla ofiar powodzi. Jego numer podany będzie na stronie internetowej Urzędu: www.umwo.opole.pl
Wskazana jest również pomoc materialna. Dary będą mogły być przekazywane z chwilą uzyskania przez Komitet Organizacyjny ds. Przeprowadzenia Zbiórki Publicznej na Rzecz Pomocy Powodzianom z Obwodu Iwano–Frankiwskiego na Ukrainie, działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego zgody właściwego ministra na przeprowadzenie zbiórki, o czym powiadomimy Państwa niezwłocznie. Z rozeznania wynika, iż mieszkańcom Obwodu Iwano–Frankiwskiego potrzebne są przede wszystkim: chemia gospodarcza, tekstylia, obuwie, artykuły szkolne, materace, koce.


Z chwilą uzyskania zgody ministra na zbiórkę Komitet zwróci się do władz gminnych z prośbą o przekazywanie darów zebranych od mieszkańców gminy do powiatowych centrów pomocy rodzinie.

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku