strona główna

12.12.2011

Ciekawe wyniki ankiety o wyborze szkoły


Czym się kierują absolwenci gimnazjów wybierając szkołę ponadgimnazjalną, oraz czy i jaki wpływ mają na ich wybór rodzice? Ankieta przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego dała odpowiedzi na te i inne pytania. Wnioski będą cenną wskazówką przy tworzeniu oferty edukacyjnej.

Ankietę wśród uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają jeszcze w pamięci czym się kierowali przy wyborze przeprowadza się niemal co roku. Sondę wśród rodziców przeprowadzono po raz pierwszy.

Wnioski z ankiety skierowanej do rodziców:

- 43 procent dzieci ankietowanych rodziców wybrało liceum ogólnokształcące, 42 procent wybrało technikum, 15 procent wybrało zasadniczą szkołę zawodową.

- 37 procent dzieci kierowało się przy wyborze szkoły swoimi zainteresowaniami, 35 procent tym, że szkoła kształci w wybranym przez dziecko zawodzie, 33 procent tym, że szkoła cieszy się dobrą opinią wśród znajomych.

- 39 procent ankietowanych uczniów wskazywało, że źródłem informacji o wybranej szkole była jej strona internetowa, 38 procent uzyskiwało informacje od znajomych, 29 procent na powiatowych targach edukacji i pracy i poprzez promocję szkoły w gimnazjum, do którego chodziło dziecko, 25 procent z informatora o szkołach ponadgimnazjalnych.

- 47 procent ankietowanych rodziców informacje o wybranej przez dziecko szkole uzyskiwało ze strony internetowej szkoły, 37 procent od znajomych, 24 procent poprzez promocję szkoły w gimnazjum, do którego dziecko uczęszczało.
 

Wnioski z ankiety skierowanej do uczniów:

- 42 procent ankietowanych wybrało technikum, 36 procent - liceum ogólnokształcące, 22 procent – zasadniczą szkołę zawodową.

- 69 procent uczniów podjęło decyzję o wyborze szkoły samodzielnie, a tylko 28 procent wspólnie z rodzicami.

- uczniowie kierowali się przy wyborze szkoły:
44 procent tym, że szkoła kształci w wybranym przez nich zawodzie.
37 procent - swoimi zainteresowaniami.
36 procent – dobrą opinią o szkole wśród znajomych.
32 procent tym, że szkoła dobrze przygotowuje do dalszego etapu kształcenia.
28 procent tym, że w szkole uczą się koledzy i koleżanki.

- uczniowie zdobywali informacje o wybranej szkole:
60 procent wśród znajomych.
46 procent ze strony internetowej szkoły.
38 procent na powiatowych targach edukacji i pracy.

- uczniowie zamierzają po ukończeniu szkoły:
49 procent – studiować.
21 procent pracować w wybranym przez siebie zawodzie.
18 procent jeszcze nie wie, co będzie robić.
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku