strona główna

15.10.2021

Dofinansowanie z programu "Aktywna tablica"


Powiat zdobył 35 tys. zł z rządowego programu „Aktywna Tablica” na zakup pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii, specjalistycznego oprogramowania i komputera w Szkole Podstawowej nr 6 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku. Całkowita wartość złożonego projektu to 43 750 zł, z czego 20%
(8 750 zł) stanowi wkład własny Powiatu Kluczborskiego.

 

 W ramach zadania jeszcze w tym roku zostaną zakupione:

 • pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji
  (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią;

 • pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów
  z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami;

 • pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim;

 • specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wykorzystywanego w TIK;

 • komputer stacjonarny lub laptop.
   

Oprac. A. Matuszewska-Tomaszczyk, BŁAT

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku