strona główna

Mamy blisko 160 potencjalnych dawców


Tylu mieszkańców powiatu oddało krew w w ramach akcji poszukiwania dawców szpiku, która może pomóc chorej na ostrą białaczkę Sabine Rohl, starościnie partnerskiego powiatu Bad Duerkheim, ale także innych chorym.

Powiat wspólnie z kluczborskim szpitalem i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zorganizował na izbie przyjęć oddziału wewnętrznego dwie zbiórki. Za pierwszym razem - 22 grudnia, kilka dnu po otrzymaniu apelu o pomoc z Bad Duerkheim, zgłosiły się 74 osoby, kilka nie mogło oddać krwi, ze względu na przeciwwskazania zdrowotne. Niezwykle licznie wsparli ją druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, dużą grupę stanowili pracownicy starostwa i powiatowych jednostek ze starostą Piotrem Pośpiechem, urzędnicy z innych gmin, studenci, uczniowie, personel szpitala, żołnierze z Szumiradu.

Za drugim razem - 5 stycznia zgłosiło się jeszcze więcej 95 osób (6 osób nie spełniało wymogów zdrowotnych). Przeważała młodzież - uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z Kluczborka, Polanowic, uczestnicy kursów w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Krew oddawali też ich nauczyciele. Pojawiła się też kolejna grupa żołnierzy z Szumiradu, a także policjanci.

Jak już wspominaliśmy wiele osób przyszło, bo chciało pomóc Sabinie Rohl, którą znają osobiście.
- To wspaniała osoba, niezwykle pogodna, bardzo zaangażowana ws partnerstwo między naszymi powiatami, inicjatorka pomocy na leczenie cierpiącego na białaczkę chłopca z naszego terenu – mówiła młoda kobieta, uczestniczka ostatniej akcji. - Jeszcze latem przekazywała pomoc dla niego od mieszkańców Bad Duerkheim, a teraz ona sama cierpi na tę samą chorobę i też potrzebuje pomocy. Więc jesteśmy – dodaje, patrząc na oczekujących w kolejce chętnych do podzielenia się darem życia.

Byli też tacy, którzy oddawali krew by trafić do banku dawców szpiku, który może pomóc także innym chorym, a wcześniej nie mieli gdzie tego zrobić. - A chcieliśmy, bo 5 ml krwi może pomóc i pani Sabinie i innym chorym – dodaje małżeństwo z Lasowic Małych.

- Wspaniała akcja – mówi o obydwu zbiórkach Aleksandra Biernacka – Bartnik, lekarka współpracująca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, która badała chętnych do oddania krwi. - Jestem pod wrażeniem frekwencji, mimo tak krótkiego czasu na zorganizowanie pierwszej zbiórki, a także pod wrażeniem świadomości młodzieży, która miała pełną wiedzę o tym, co się wiąże z faktem zarejestrowania w banku dawców.

Wszystkie pobrane próbki trafiły do przebadania w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictw w Katowicach, a stamtąd do ogólnopolskiego banku dawców szpiku.

- Wszystkim, którzy podzielili się darem życia, z całego serca dziękujemy – mówi w imieniu organizatorów akcji, starosta Piotr Pośpiech.

 

Monika Kluf

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku