strona główna

Zapraszamy na jubileuszowe X Seminarium Turystyczne Seminarium Naukowo-Szkoleniowe

oraz Jarmark Ziemi Kluczborskiej

 

Już po raz dziesiąty w Kluczborku, odbędzie się Turystyczne Seminarium Naukowo-Szkoleniowe organizowane przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Starostwo Powiatowe w Oleśnie oraz Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną. Tegoroczne szkolenie będzie poświęcone zagadnieniu tworzenia marki turystycznej regionu. To ważny element działań marketingowych zarówno lokalnych gestorów usług turystyczno–rekreacyjnych, jak i władz administracji rządowej i samorządowej, wdrażających aktywnie regionalną i lokalną politykę rozwoju turystyki na Opolszczyźnie.

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich zainteresowanych na jubileuszowe X Turystyczne Seminarium Naukowo-Szkoleniowe nt. „Tworzenie marki turystycznej regionu – teoria i praktyka”, które odbędzie się 10 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Kluczborku, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Katowickiej 1.

Seminarium będzie towarzyszył Jarmark Turystyczny Ziemi Kluczborskiej, który odbędzie się tego samego dnia od godz. 10.00 do 17.00 na kluczborskim Rynku. Podczas jarmarku wystawcy zaprezentują lokalne produkty turystyczne powiatu kluczborskiego oraz partnerskiego powiatu Bad Dürkheim.

Aby wziąć udział w seminarium  lub jarmarku należy przesłać odpowiednią "Kartę zgłoszenia" (do pobrania poniżej) do dnia 06.07.2009 r. na adres:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
faksem: 077 418-65-20 lub pocztą elektroniczną na adres:
promocja@powiatkluczborski.pl

Na bieżąco informacji organizacyjnych udzielają pracownicy Referatu Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku, tel. 077 418-52-18 wew. 153, 154, 155, email: promocja@powiatkluczborski.pl

 

Program Seminarium:

10.00 - 10.15
Otwarcie Seminarium
(Piotr Pośpiech - Starosta Kluczborski, Jan Kus - Starosta Oleski)

 

10.15 - 10.40

10 lat doświadczeń w tworzeniu marki turystycznej Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej
(Maria Żurek - Prezes Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej)

10.40 - 11.00

Uhonorowanie osób czynnie uczestniczących w dziesięcioletnim procesie budowania lokalnej marki turystycznej

 

11.00 - 11.35
Przerwa

 

11.35 - 12.00

Tworzenie marki turystycznej regionu w świetle teorii clusteringu
(Dr Maria Śmigielska - Uniwersytet Opolski)

 

12.00 - 12.20
Rola i znaczenie LOT-ów w tworzeniu lokalnych markowych produktów turystycznych
(Przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej)

 

12.20 - 12.40

Praktyczne aspekty promocji lokalnego produktu turystycznego na przykładzie Powiatu Bad Dürkheim

(Regina Schmitt - Starostwo Powiatowe w Bad Dürkheim)

 

12.40 - 13.00
Przydomowa pasieka pszczela, jako przedsiębiorstwo produkcyjne i turystyczne

(Władysława Pojda - Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie)
 

13.00-13.20

„Kraina miodem i mlekiem płynąca” - miód, jako element marki turystycznej obszaru

 (Andrzej Kowalik - Pasieka Zarodowa w Maciejowie)

 

13.20 - 13.30

Dyskusja

 

13.30

Zakończenie Seminarium

 

 

pobierz:

Program Seminarium

Karta zgłoszenia na Seminarium

Program Jarmarku

Karta zgłoszenia na Jarmark

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku