strona główna

Mamy przewodniczącego Rady Powiatu


1 grudnia br. na pierwszej po wyborach sesji Rady Powiatu Kluczborskiego wybrano przewodniczącego tego gremium na najbliższą kadencję. Został nim Władysław Zawadzki z Byczyny.

Reprezentuje w radzie Platformę Obywatelską i gminę Byczyna. Od początku zajmował się w radzie sprawami wsi i rolnictwa. W poprzedniej kadencji kierował pracami komisji o tej samej nazwie.

Jego kontrkandydatem przy wyborze przewodniczącego rady był Tadeusz Konarski z Porozumienia Samorządowego.

Władysław Zawadzki zwyciężył 12 głosami za, 3 radnych głosowało za kandydaturą Tadeusza Konarskiego.

Na tej samej sesji Andrzej Nowak, który będzie nadal wiceburmistrzem Kluczborka (KWW Ziemia Kluczborska), zrzekł się oficjalnie mandatu radnego powiatu, gdyż nie można łączyć obu funkcji. Jego miejsce w radzie zajmie Irena Kielar z tego samego ugrupowania. Z tego samego powodu co Andrzej Nowak, z mandatu radnego zrezygnował wybrany na kolejną kadencję burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek. Jego następcą w radzie będzie Mariusz Pieńkowski z Wołczyna, z tego samego co burmistrz ugrupowania – KWW Nasz Powiat Kluczborski.

Dwoje nowych radnych zostanie zaprzysiężonych na następnej sesji. Pozostałych 17 (na 19) składało ślubowanie na I sesji. Otrzymali oni od przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej, sędziego Cezarego Obermajera zaświadczenia o wyborze. Sędzia wyróżnił też i podziękował za ogromną pracę włożoną w przygotowanie wyborów pracownikom starostwa: Andrzejowi Aniszewskiemu, Danucie Oziembłowskiej i Gabrieli Więcek.

 

Kolejna sesja Rady Powiatu zapowiedziana jest na 8 grudnia o godz. 10.00.

 

Monika Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku