strona główna

Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Tegoroczną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele władz powiatu i gminy Kluczbork, radni, kombatanci, harcerze i młodzież ze szkół pnadgimnazjalnych. Po mszy, koncelebrowanej przez proboszczów kluczborskich parafii – ks. Janusza Dworzaka i ks. Franciszka Drendę, w kościele odbyła się krótka część patriotyczna. W okolicznościowym przemówieniu Starosta - Piotr Pośpiech podkreślił ogromne znaczenie majowej ustawy dla dzisiejszego pokolenia Polaków.
Tradycją trzeciomajowych uroczystości jest przyznawanie Nagrody Starosty Kluczborskiego twórcom i animatorom kultury. Za ogromny wkład w rozwój lokalnej kultury tym razem wyróżnienia takie otrzymali: Piotr Gruss, Wiktor Poloczek, ks. Henryk Schröder i Kazimierz Stefańczyk.
Na zakończenie młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury zaprezentowała widowisko słowno-muzyczne, związane tematycznie z majowym świętem.


Laureaci Nagrody Starosty Kluczborskiego:

Piotr Gruss – artysta plastyk, od lat związany z Ziemią Kluczborską; nauczyciel plastyki w liceum i gimnazjum – odnosi wraz z podopiecznymi sukcesy w konkursach krajowych i międzynarodowych; prowadzi zajęcia z plastyki dla seniorów; bierze czynny udział w przeglądach malarstwa i grafiki, wystawia w kraju i za granicą, opracowuje herby dla miejscowości.

Wiktor Poloczek – od ponad 36 lat związany z działalnością kulturalną regionu, założył i prowadzi od lat z wielkimi sukcesami Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Łowkowicach; od ponad 29 lat pracuje jako instruktor, szkoląc kolejne pokolenia muzyków; wielokrotnie nagradzany za swoją pracę w kraju i za granicą - jest m.in. laureatem Nagrody Zasłużony dla Kluczborka i Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego.

Ks. Henryk Schröder – wieloletni pastor Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Zbawiciela w Kluczborku, od 20 lat propaguje muzykę klasyczną organizując Europejski Festiwal Muzyki Organowej; czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu, zasiadając w licznych komitetach organizacyjnych i wygłaszając prelekcje; jest wieloletnim animatorem kultury, laureatem Medalu z okazji 750-lecia Kluczborka, wielkim autorytetem i osobą cenioną przez lokalne środowisko.

Kazimierz Stefańczyk – artysta malarz, historyk, naukowiec, badacz dziejów Ziemi kluczborskie; związany z lokalną kulturą od czterdziestu lat. Pochodzi z Kielc, gdzie ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Pracował jako plastyk zakładowy w kluczborskim „FAMAK-u” i prowadził koło plastyczne dla młodzieży; w latach 1991-2005 nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kluczborku; w styczniu 2001 roku na Uniwersytecie Opolskim obronił pracę doktorską. Jest laureatem Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego. Namalował wiele obrazów o tematyce batalistyczno-historycznej, rodzajowej oraz portrety najwybitniejszych osobistości – Ojca Świętego Jana Pawła II, abpa Stanisława Dziwisza i kardynała Józefa Glempa. Obrazy i grafiki dra Stefańczyka zostały wywiezione w najodleglejsze zakątki świata i stanowią prawdziwą formę promocji powiatu kluczborskiego.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: Piotr Gruss, ks. Henryk Schröder, Wiktor Poloczek, Kazimierz Stefańczyk.

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku