strona główna

Powiatowe obchody rocznicy wybuchu II Wojny ¦wiatowej

 

Z okazji 69. rocznicy wybuchu II Wojny ¦wiatowej i Dnia Weterana w Kluczborku, w ko¶ciele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych odbyła się msza ¶w. w intencji Ojczyzny i kombatantów. W uroczysto¶ci uczestniczyli m.in.: Tomasz Kostu¶ - członek Zarz±du Województwa Opolskiego, Juliusz Maria Krawacki - były prezes oddziału wojewódzkiego Zwi±zku Sybiraków w Opolu, Starosta Kluczborski - Piotr Po¶piech, Przewodnicz±cy Rady Powiatu - Mariusz Pieńkowski, Burmistrz Kluczborka - Jarosław Kielar, radni gmin i powiatu, kombatanci, szefowie jednostek powiatu, poczty sztandarowe kluczborskich szkół ponadgimnazjalnych i harcerze.

W okoliczno¶ciowym przemówieniu Starosta - Piotr Po¶piech zwrócił się do kombatantów:

- Jeste¶cie Państwo tymi, którzy - nie szczędz±c życia i zdrowia na polach walki zbrojnej, w formacjach Wojska Polskiego, armii sojuszniczych, a także w podziemnych organizacjach niepodległo¶ciowych - służyli Rzeczypospolitej. W imieniu wszystkich mieszkańców powiatu chylę przed wami czoło w podziękowaniu za trud i po¶więcenie. Składam wyrazy najgłębszego szacunku oraz życzenia zdrowia, wielu sił i długich lat życia. Niech poczucie dobrze wypełnionego obowi±zku wobec Ojczyzny będzie Ľródłem Waszej satysfakcji i rado¶ci.

 

Po mszy ¶w. uczestnicy uroczysto¶ci udali się na cmentarz, gdzie pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze.
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku