strona główna

Obchody 10-lecia Powiatu Kluczborskiego


W poniedziałek (01.06) odbyły się uroczyste obchody 10-lecia Samorządu Powiatu Kluczborskiego. W uroczystej Sesji Rady Powiatu, która odbyła się z tej okazji, uczestniczyli byli i obecni radni trzech kadencji, opolscy posłowie – Stanisław Rakoczy, Andrzej Buła, Leszek Korzeniowski, wojewoda opolski – Ryszard Wilczyński oraz wicewojewoda Antoni Jastrzembski, regionu – członek Zarządu Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś, zarząd powiatu kluczborskiego ze starostą Piotrem Pośpiechem, samorządowcy z gmin tworzących powiat kluczborski a także wielu innych znakomitych gości z regionu i kraju, zaproszonych specjalnie na tę uroczystość. W obchodach wzięli też udział pracownicy Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Podczas uroczystości, starosta Piotr Pośpiech wręczył przewodniczącemu rady powiatu Mariuszowi Pieńkowskiemu łańcuch, który jest symbolem sprawowanej funkcji. Radnym, którzy najdłużej sprawują swoje funkcje wręczono natomiast pamiątkowe Medale Powiatu Kluczborskiego. Otrzymali je:
- Otylia Skoczylas
- Irena Kielar
- Mieczysław Czapliński
- Paweł Prochota
- Stanisław Rakoczy
- Władysław Zawadzki
Osoby te aż trzykrotnie uzyskały mandat radnych powiatu, a tym samym pracują na rzecz powiatu najdłużej.

Uroczystości z okazji 10-lecia istnienia powiatu były też najlepszą okazją, do wręczenia staroście, a przez ręce gospodarza powiatu także wszystkim pracownikom starostwa, Certyfikatu potwierdzającego wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Kluczborku Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001. Certyfikat wręczył dyrektor ds. Badań i Certyfikacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie Tadeusz Glazer. Na ten Certyfikat Starostwo czekało ponad rok. W tym czasie musiało przejść szereg skomplikowanych procedur certyfikujących. Wysiłek został nagrodzony, a wdrażany system i praca urzędników bardzo wysoko ocenione przez audytorów.
Pracę samorządu powiatowego a także efektywność działań jakie były podejmowane na terenie powiatu w ciągu tych 10 lat, wysoko ocenił także Marek Wójcik – ekspert Związku Powiatów Polskich oraz dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich w Warszawie. Podczas swojego, krótkiego wystąpienia podkreślił charyzmę i konsekwencję jakie widoczne są od 10 lat w pracy samorządu powiatowego Ziemi Kluczborskiej. Wskazywał na systematyczny rozwój i rozkwit tego zakątka Opolszczyzny oraz na coraz lepsze efekty gospodarcze, ekonomiczne i społeczne, wspólnych działań samorządowców powiatu kluczborskiego. Odbiciem tych działań jest min. ranking gmin i powiatów, jaki prowadzony jest przez ZPP. Powiat kluczborski znalazł się w tym rankingu na III miejscu w kraju.

Podczas uroczystości starosta kluczborski podziękował za dobrze układającą sie współpracę samorządowcom z gmin, które tworzą powiat. Ich byli i obecni gospodarze:
- Jarosław Kielar – burmistrz Kluczborka
- Ginter Jędrszczok – były burmistrz Kluczborka
- Jan Leszek Wiącek – burmistrz Wołczyna
- Zdzisław Wesoły – były burmistrz Wołczyna
- Ryszard Gruner – burmistrz Byczyny
- Tomasz Poznański – Komisarz Rządowy pełniący w przeszłości obowiązki burmistrza Byczyny
- Jacek Pawlicki – były burmistrz Byczyny
- Daniel Gagat – wójt Lasowic Wielkich
otrzymali specjalne okolicznościowe listy.

Podziękowania kierowali również pod adresem władz powiatu oraz radnych, zaproszeni goście. Były drobne upominki, kwiaty i listy z gratulacjami od posłów, władz wojewódzkich i samorządowych a także przedstawicieli jednostek współpracujących z samorządem powiatowym.

Uczestnicy obchodów jubileuszu powiatu, otrzymali natomiast pamiątkową publikację pt. "10 lat Samorządu Powiatu Kluczborskiego 1999-2009”, wydaną specjalnie na tę okoliczność. Niewielka książeczka, to swoiste kompendium wiedzy na temat tego jak funkcjonował i funkcjonuje samorząd powiatowy wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Wydawnictwo pełni także rolę swego rodzaju podsumowania mijającej dekady.

Jubileuszowa uroczystość, oprócz części oficjalnej, miała też swoją oprawę artystyczną. Wokalne, muzyczne i taneczne umiejętności prezentowali młodzi artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku. Po południu zaproszeni goście spotkali się przy grillu, na nieco mniej oficjalnej części jubileuszowych obchodów.
 

 

 

listy gratulacyjne od zaproszonych gości

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku