strona główna

Powiat kluczborski ma 10 lat


Szanowni Państwo!

Rok 2009 jest rokiem jubileuszowym dla samorządu powiatowego w Polsce, w tym dla powiatu kluczborskiego. Staramy się ten jubileusz świętować w sposób chyba najbardziej odpowiedni dla naszych mieszkańców, czyli poprzez pracę. Nie zamierzamy urządzać wielkich uroczystości z tej okazji z wyjątkiem spotkania, które będzie miało miejsce 1 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Będzie to okazja do podsumowań pomocnych w określeniu pozycji powiatu po tych 10 latach oraz oczywiście podziękowań dla osób, które w różny sposób dla tego powiatu, czyli dla nas wszystkich, pracowały i pracują. Dlatego w przededniu tej uroczystości ośmielam się tą drogą zwrócić do mieszkańców naszego powiatu.

Chcę podkreślić, że wielki to dla mnie zaszczyt jako starosty kluczborskiego móc w ramach świętowania dziesięciolecia powiatu kluczborskiego dzielić się z Państwem informacjami i dobrym słowem związanym z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Z tej okazji przygotowaliśmy okolicznościowe wydawnictwo, które stanowi szerszą informację dotyczącą wysiłków podejmowanych przez powiat na przestrzeni ostatniej dekady. Nie sposób zmieścić całej treści w tym krótkim tekście, dlatego ograniczam się jedynie do zasygnalizowania naszego jubileuszu. Czynię to w imieniu własnym oraz wielu znakomitych osób związanych z tutejszym samorządem powiatowym, osób które w ostatnim dziesięcioleciu poświęciły i poświęcają swój czas, swoją aktywność zawodową i społeczną dla dobra naszej Małej Ojczyzny.
Dla mnie osobiście to także moment szczególny ponieważ właśnie od dziesięciu lat jestem związany zawodowo z naszym powiatem. Mam zaszczyt i przyjemność znać Panie i Panów Radnych wszystkich trzech kadencji Rady Powiatu w Kluczborku, jak również znakomitych ludzi pracujących w instytucjach powiatu kluczborskiego.
Nie sposób zmieścić w kilku wersach wszystkich faktów, wydarzeń, emocji, starań oraz złożoności wielu spraw jakie zaprzątały umysły ludzi związanych z powiatem kluczborskim przez te wszystkie lata. Będziemy zaszczyceni Państwa zainteresowaniem i pozostaniemy w przekonaniu, że ocena funkcjonowania powiatu w ostatnich dziesięciu latach będzie pozytywna.

Jednocześnie chcę zapewnić, że skala naszych zamierzeń i ambicji oraz zapału do pracy w przyszłości jest ogromna. Na pewno adekwatna do potrzeb i wyzwań stojących przed tutejszym samorządem powiatowym. Musimy dalej podejmować wysiłki zmierzające do pozyskiwania środków zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych, ciesząc się z faktu, że właśnie w okresie naszej pracy na rzecz powiatu, stworzono takie możliwości.
Należy jednak pamiętać, że polityka ciągłego rozwoju musi współgrać ze spokojnym funkcjonowaniem struktur samorządu, które na co dzień załatwiają potrzeby zwykłych obywateli – każdego z nas. Zdajemy sobie zatem sprawę z odpowiedzialności, jaka spoczywała i spoczywa na nas, zobowiązani jesteśmy do stałej dbałości i troski o sprawy, którymi dane nam jest kierować.
 

Szanowni Państwo!
Mam też wyjątkową okazję aby złożyć serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę i okazaną serdeczność Paniom i Panom Radnym wszystkich kadencji, gospodarzom gmin tworzących powiat kluczborski, wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz inspekcji i straży, a także moim drogim współpracownikom.
Jednocześnie chcę Państwu życzyć wielu sukcesów, dobrego zdrowia i życiowego spełnienia tutaj w powiecie kluczborskim.


Z wyrazami szacunku

Piotr Pośpiech
Starosta Kluczborski

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku